Współudział URBI w organizowanej przez Centrum im. Adama Smitha konferencji Ukraińskiej