władze URBI

Prezydent URBI – Andrzej Sadowski

Andrzej Sadowski - prezydent URBIZałożyciel i wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce (od 1989), jeden z założycieli Zespołu Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną (1984) na Uniwersytecie Warszawskim. Współzałożyciel i członek Zarządu Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie (1986–1989). Założył wraz z Mirosławem Dzielskim i Aleksandrem Paszyńskim Akcję Gospodarczą, która skupiała opozycję ekonomiczną końca lat 80. Jeden z założycieli (1996) i członek Zarządu Transparency International Polska (do 2003).

Wiceprezydent URBI – Marzena Rudnicka

Marzena Rudnicka - wiceprezydent URBIPrzedsiębiorca prywatny, właścicielka firmy Rudnicka & Consulting Doradztwo na Rynku Nieruchomości świadczącej kompleksowe usługi dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych i usługowych.

Jako Ekspert w Centrum im. Adama Smitha pracuje nad modelem spójnej polityki rozwoju rynku budowlanego w Polsce. Pomysł powołania URBI powstał z jej inicjatywy.

Jest autorką innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki senioralnej oraz raportu „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013). Od lipca 2014 roku jako jeden z  fundatorów oraz Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej pracuje nad przygotowaniem podstaw do łatwiejszego i bezpiecznego inwestowania w sektor usług dla osób starszych, w szczególności w placówki pobytowe.
Jej pasją są podróże off-roadowe, m.in. uczestniczy w terenowych ekspedycjach po Afryce południowej. Jest autorką wystaw fotograficznych oraz reportaży podróżniczych.

Prezes Zarządu URBI – Marcin Mikulewicz

Marcin Mikulewicz - Prezes ZarząduAbsolwent Politechniki Szczecińskiej Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie „Inżynier Europejski”.

Absolwent Hanzehogeschool Groningen, kierunek European Civil Engineering Management. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Master of Business and Administration (MBA). Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego Mikulewicz Sp. z o.o. Sp. K. Prezes Zarządu NODIG Sp. z o.o., Współwłaściciel NODIG s.c.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Współzałożyciel koła Młodych Profesjonalistów (Young Professionals YPs) przy SIDiR.

Członek Zarządu Młodych Profesjonalistów przy Europejskiej Federacji zrzeszającej Konsultingowe Stowarzyszenia Narodowe z siedzibą w Brukseli (EFCA – European Federation of Engineering Consultancy Associations). Inżynier z uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeń. Certyfikowany audytor ISO. Autor artykułów z dziedziny organizacji i zarządzania systemem zamówień publicznym i procesem budowlanym. Doświadczenia zawodowe w zakresie zarządzania dużymi budowlanymi projektami komercyjnymi, oraz w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.