Odbyły się trzy spotkania w sprawie nowelizacji prawa budowlanego i prac nad kodeksem bud. urbanistycznym.

Pierwsze spotkanie z Prof. Markiem Wierzbowskim, drugie i trzecie z Panem Piotrem Andrzejewskim z Izby Architektów RP.