List z podziękowaniami dla Stowarzyszenia Techników Polskich w Londynie

Poniżej list wysłany przez Wiceprezydenta i Prezesa URBI z podziękowaniami dla Stowarzyszenia Techników Polskich w Londynie za udział w konferencji z okazji 75 lecia Stowarzyszenia:

urbi-list-stp-londyn

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
POSK
238-246 King Street,
London W6 0RF

W imieniu organizacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Unii Rynku Budowlano Inwestycyjnego pragniemy gorąco podziękować Stowarzyszeniu Techników Polskich w WB za możliwość wzięcia udziału w uroczystościach jubileuszu 75 -lecia działalności. Wizyta dała nam okazję do poznania organizacji, jej historii, członków oraz planów na przyszłość. Te kilka dni spędzonych wspólnie z członkami STP i jego sympatykami na świecie wlała w nasze serca wiele nadziei na to, że jako społeczność jesteśmy zdolni do wyrażania jedności, pomimo tego, iż zawodowe ścieżki rzuciły nas w różne części Europy.

Szczególne podziękowania składamy na ręce prezesa STP Pana inżyniera Piotra Dudka, który dał nam możliwość poznania inwestycji pn. Cross Rail, przedstawił sposób funkcjonowania narzędzi BIM dla inwestycji kolejowych oraz osobiście dokonał prezentacji placu budowy stacji Tottenham Court Road. Poznanie tej inwestycji dało nam wgląd w najnowsze technologie i kierunki rozwoju technik budownictwa w wysoko rozwiniętych społeczeństw inżynierskich.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy deklaracje zarządu STP o podejmowaniu wspólnych działań zmierzających do popularyzacji technologii i narzędzi BIM w Polsce. Liczymy, że wspólnym wysiłkiem uda się zwiększyć świadomość wykonawców i inwestorów (w tym publicznych) do stosowania tych narzędzi w procesach inwestycyjnych. Państwa działalność w tym obszarze jest dla nas bardzo motywująca, wierzymy, iż Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii odegra kluczową rolę w zakresie transferu wiedzy i najnowszych osiągnięć BIM z Wielkiej Brytanii do Polski.

Łącząc wyrazy szacunku

Marcin Mikulewicz – Prezes Zarządu
Rafał Sebastian Bałdys – Wiceprezydent