Konferencja SIDiR - Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych

W dniach 30-31.03.2017 w Warszawie odbędzie się 3 Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa organizowana przez Sąd Arbitrażowy Przy SIDiR.

Każdego roku Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) organizuje dwudniową konferencję. Sąd Arbitrażowy ukierunkowany jest w szczególności na rozpatrywanie sporów „budowlanych”, bo Arbitrzy Sądu Arbitrażowego to zarówno prawnicy jak też inżynierowie. W tym roku Konferencja ukierunkowana zostaje na „Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych – prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych.”

Prezydium Sądu proponuje tematykę konferencji która najbardziej odpowiada problemom z którymi spotykamy się w trakcie realizacji zamówień publicznych i podczas rozstrzygania sporów, a prelegentami będą wybitni znawcy tej problematyki. Po każdym pół godzinnym wystąpieniu prelegenta przewidujemy 10 minutową dyskusję z udziałem uczestników.
Po pierwszym dniu zapraszamy wszystkich uczestników na uroczystą kolację, gdzie ostatecznie będzie można dokończyć rozpoczętą dyskusję, pogłębić i nawiązać znajomości oraz oderwać się od bieżących obowiązków zawodowych.

Konferencja objęta honorowym patronatem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Partnerzy konferncji: Kancelaria DZP i KPMG

Więcej o konferencji: konferencja.sidir.pl