aktualności u członków

 • Konferencja Nowa perspektywa finansowania zamówień publicznych w inwestycjach budowlanych

  Zapraszamy na stronę konferencji Podstawowym celem zorganizowania Konferencji jest zwrócenie uwagi na unikanie sporów poprzez zrozumienie roli Zamawiających i Wykonawców oraz Konsultantów w realizacji inwestycji budowlanych w ramach zamówień publicznych. Zorganizowane w poprzednich latach konferencje przez SIDiR były ukierunkowane na możliwość wystąpienia „tsunami sporów” z dopiskiem „przed nami”, co obecnie

 • Konferencja Zamówienia publiczne i inwestycje budowlane w prawie oraz orzecznictwie

  Konferencja „Zamówienia publiczne i inwestycje budowlane w prawie i orzecznictwie” organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, to połączanie wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu prelegentów. To co szczególnie istotne, to Sąd Arbitrażowy przy SIDiR jest sądem ukierunkowanym na rozstrzyganie sporów budowlanych. Lista Arbitrów tego sądu to zarówno wybitni

 • O projektach PPP w drogownictwie: Toruń 28-29 października

  Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udział w Kujawsko-Pomorskim Forum Drogowym. Głównym tematem konferencji będzie pilotażowy program samorządu województwa , który polega na budowie 11 km dróg, modernizacji 78 km i utrzymanie przez 30 lat w sumie 273 km dróg wojewódzkich przez prywatną firmę.

 • Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Galinach 8-10 października

  Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie są współorganizatorami pierwszej edycji Warmińsko – Mazurskiego Forum Drogowego, które odbędzie się w dniach 8-10 października. Tematem konferencji będzie omówienie zamierzeń inwestycyjnych dotyczących dróg na terenie regionu w perspektywie budżetowej 2014-2020, a w zasadniczej części specjalistycznej – przedyskutowanie problemów technicznych, związanych

 • PKD razem z GDDKiA organizuje konsultacje Wytycznych stosowania barier drogowych

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Polski Kongres Drogowy wspólnie organizują konsultacje projektu „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych”. 27 sierpnia odbędzie się pierwsza środowiskowa konferencja konsultacyjna z udziałem projektantów, wykonawców, inżynierów nadzoru i producentów barier. Nowe Wytyczne mają zastąpić poprzedni dokument z 2010 r., co wynika zarówno z doświadczeń w jego stosowaniu,