Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Galinach 8-10 października

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie są współorganizatorami pierwszej edycji Warmińsko – Mazurskiego Forum Drogowego, które odbędzie się w dniach 8-10 października. Tematem konferencji będzie omówienie zamierzeń inwestycyjnych dotyczących dróg na terenie regionu w perspektywie budżetowej 2014-2020, a w zasadniczej części specjalistycznej – przedyskutowanie problemów technicznych, związanych z posadowieniem konstrukcji drogi oraz wykonywaniem i utrzymaniem nawierzchni drogowych na gruntach polodowcowych Warmii i Mazur. Konferencja odbywać się będzie w pałacu w Galinach koło Bartoszyc.

Więcej na specjalnej stronie internetowej: www.kongresdrogowy.pl