Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych

W dniach 1-3 października br. odbędzie się w Krakowie Walne Zgromadzenie Związku.

Omówione zostaną wszystkie bieżące sprawy dotyczące branży geodezyjno-kartograficznej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku zamówień publicznych, obejmujących prace geodezyjne.