PKD razem z GDDKiA organizuje konsultacje Wytycznych stosowania barier drogowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Polski Kongres Drogowy wspólnie organizują konsultacje projektu „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych”. 27 sierpnia odbędzie się pierwsza środowiskowa konferencja konsultacyjna z udziałem projektantów, wykonawców, inżynierów nadzoru i producentów barier. Nowe Wytyczne mają zastąpić poprzedni dokument z 2010 r., co wynika zarówno z doświadczeń w jego stosowaniu, jak i zmiany normy zharmonizowanej PN-EN 1317. Drogowe bariery ochronne są jednym z ważniejszych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – ich głównym zadaniem jest minimalizować skutki zjechania pojazdu z drogi lub najechania na przeszkody w pasie drogowym (np podpory wiaduktów, maszty oświetleniowe, przepusty etc) a na drogach dwujezdniowych uniemożliwiać przedostanie się na przeciwległy pas ruchu. Wytyczne mają ustanawiać zasady decydowania o konieczności zaprojektowania barier w danym miejscu i doboru ich właściwości funkcjonalnych. GDDKiA chce by dokument powstał przy współdziałaniu strony społecznej, a organizacje branżowe i zawodowe działające w obszarze drogownictwa wskazały Polski Kongres Drogowy jako najlepszą platformę do prowadzenia procesu konsultacji.
Więcej o konsultacjach na specjalnej stronie internetowej: www.konsultacje-bariery.pl