Konferencja Nowa perspektywa finansowania zamówień publicznych w inwestycjach budowlanych

Zapraszamy na stronę konferencji

sidir-2015-ban

Podstawowym celem zorganizowania Konferencji jest zwrócenie uwagi na unikanie sporów poprzez zrozumienie roli Zamawiających i Wykonawców oraz Konsultantów w realizacji inwestycji budowlanych w ramach zamówień publicznych. Zorganizowane w poprzednich latach konferencje przez SIDiR były ukierunkowane na możliwość wystąpienia „tsunami sporów” z dopiskiem „przed nami”, co obecnie niestety stało się rzeczywistością i można powiedzieć „tsunami sporów nad nami”. Nie sprzyja to poprawności wydatkowania środków publicznych, w tym też środków z dofinansowania Unii Europejskiej. Przegrana w sporach sądowych postawi wielu Zamawiających przed koniecznością poniesienia obciążeń finansowych ze środków publicznych i co może mieć miejsce wymusi zwrot co najmniej części dofinansowania UE. Taka sytuacja nie sprzyja również rozwojowi firm budowlanych i prowadzi do zubożenia społeczeństwa.

Czy o to chodzi Zamawiającym publicznym i Wykonawcom oraz Konsultantom, by do sporów doprowadzać? Czy można tak formułować zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego by same w sobie do sporów nie doprowadzały? Jak nie popełniać błędów prawnych skutkujących powstaniem sporów i koniecznością zwrotu części dofinansowania? A w ostateczności jak dojdzie do sporu, to czy nie lepszym rozwiązaniem jest odwołanie się stron do instytucji arbitrażu, mediacji czy ugody?

Na Konferencji poszukiwać będziemy odpowiedzi na ww. pytania i nie tylko. Organizatorom przyświeca troska o dobro finansów publicznych, jako dobra wszystkich obywateli, bo finanse publiczne przyczyniają się do napędzania gospodarki, prowadząc w prostej linii do dobrobytu społeczeństwa.

Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Sąd Arbitrażowy przy SIDiR korzystając z pomocy wielu specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych dołoży wszelkich starań by sprostać oczekiwaniom uczestników Konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
Tomasz Latawiec Prezes SIDiR
Zbigniew J. Boczek Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR