aktulaności
IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

Czwarta edycja konferencji arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców po raz kolejny poświęcona będzie aktualnym problemom, z którymi spotykamy się w trakcie realizacji zamówień publicznych w budownictwie. W tym roku chcemy skupimy Państwa uwagę na ryzykach, które występują w trakcie

Konferencja SIDiR - Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych

W dniach 30-31.03.2017 w Warszawie odbędzie się 3 Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa organizowana przez Sąd Arbitrażowy Przy SIDiR. Każdego roku Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) organizuje dwudniową konferencję. Sąd Arbitrażowy ukierunkowany jest w szczególności na rozpatrywanie sporów „budowlanych”, bo Arbitrzy Sądu Arbitrażowego to zarówno prawnicy

Konferencja Innowacyjna metoda BVP – zamawianie robót, usług i dostaw w świetle nowej ustawy PZP czyli dlaczego Holendrzy kupują lepiej?

Już 18 listopada odbędzie się w Warszawie konferencja poświęcona wykorzystaniu innowacyjnej metody Best Value Procurement w zamówieniach publicznych! Konferencja pod Honorowym Patronatem Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce. W dzisiejszym świecie zwraca się coraz większą uwagę na optymalizację świadczonych usług. 
Wraz ze zwiększaniem efektywności obserwuje się przejście od powszechnie

Aktualności członków
 • Konferencja Nowa perspektywa finansowania zamówień publicznych w inwestycjach budowlanych

  Zapraszamy na stronę konferencji Podstawowym celem zorganizowania Konferencji jest zwrócenie uwagi na unikanie sporów poprzez zrozumienie roli Zamawiających i Wykonawców oraz Konsultantów w realizacji inwestycji budowlanych w ramach zamówień publicznych. Zorganizowane w poprzednich latach konferencje przez SIDiR były ukierunkowane na możliwość wystąpienia „tsunami sporów” z dopiskiem „przed nami”, co obecnie

 • Konferencja Zamówienia publiczne i inwestycje budowlane w prawie oraz orzecznictwie

  Konferencja „Zamówienia publiczne i inwestycje budowlane w prawie i orzecznictwie” organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, to połączanie wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu prelegentów. To co szczególnie istotne, to Sąd Arbitrażowy przy SIDiR jest sądem ukierunkowanym na rozstrzyganie sporów budowlanych. Lista Arbitrów tego sądu to zarówno wybitni

 • O projektach PPP w drogownictwie: Toruń 28-29 października

  Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udział w Kujawsko-Pomorskim Forum Drogowym. Głównym tematem konferencji będzie pilotażowy program samorządu województwa , który polega na budowie 11 km dróg, modernizacji 78 km i utrzymanie przez 30 lat w sumie 273 km dróg wojewódzkich przez prywatną firmę.

 • Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Galinach 8-10 października

  Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie są współorganizatorami pierwszej edycji Warmińsko – Mazurskiego Forum Drogowego, które odbędzie się w dniach 8-10 października. Tematem konferencji będzie omówienie zamierzeń inwestycyjnych dotyczących dróg na terenie regionu w perspektywie budżetowej 2014-2020, a w zasadniczej części specjalistycznej – przedyskutowanie problemów technicznych, związanych